Om oss|Stipendier

Felmeddelande

Warning: Invalid argument supplied for foreach() i ackordscentralen_breadcrumb() (rad 194 av /srv/www/htdocs/sites/all/themes/ackordscentralen/template.php).

Stiftelsen Ackordscentralens stipendier

År 2007 jubilerade Ackordscentralen 150 år som konsultföretag. I samband med detta beslutade Stiftelsen Ackordscentralen att instifta stipendium i syfte att uppmuntra och stimulera intresset för fördjupade studier inom ämnesområden om anknyter till Ackordscentralens verksamhet. Syftet var även att utöka kontakterna med universitet och högskolor.

Sedan 2007 utdelar Ackordscentralen årligen ut stipendier till universitets- och högskolestuderande som på ett förtjänstfullt sätt skrivit examensuppsats inom något ämne som anknyter till Ackordscentralens verksamhet.

Den sökande ska studera eller ha studerat vid Lunds universitet, Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Uppsala universitet, Handelshögskolan vid Umeå universitet eller Örebro universitet och i examensuppsats lyft fram aktuella frågor med anknytning till insolvensrätten eller närliggande områden.

Vår stipendiekommitté

Vår stipendiekommitté, som årligen tar emot ett stort antal intressanta ansökningar, består av representanter från Ackordscentralen och professorer från respektive lärosäten.

Stipendieuppsatser 2015

Här ser du det senaste årets vinnande stipendieuppsatser 2015.
Under "Stipendier, arkiv" i menyn hittar du föregående års uppsatser, från 2007 och framåt.

Stipendiater Ackordscentralen Stockholm AB

Anders Mattsson
Återkallese av abandonering - särskilt om dess verkan mot tredje man

Sarah Hansén
Rådighetsavskärande i teori och praktik - En diskussion om kontraktuella möjligheter för en pantsättare att förfoga över pantsatt egendom

Stipendiater Ackordscentralen Norrland AB

Jesper Fransson och Jesper Holmgren
Går företagen i konkurs?Andvändbarheten av revisionsberättelser och förvaltningsberättelser vid konkursprediktion

Rikard Wahlström
Kassa- och bankmedel under företagsrekonstruktion

Niklas Nilsson och Mattias Sjödin
Bokföringsskyldigheten - En ny definition av redovisningskvalitet

Stipendieuppsatser 2014

Stipendiater Ackordscentralen Norrland AB

Jonas Brisland och Jens Eriksson
”Skuldsättningsgradens effekt på lönsamhet. En kvantitativ studie beträffande bolag noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm”

Kevin McCabe
"Abandonering som förvaltningsåtgärd. En studie av konkursförvaltarens möjlighet att avstå egendom till konkursgäldenären"

Stipendiat Ackordscentralen Väst AB

Arvid Eklann
"Regressrätt för socialavgifter vid företagsrekonstruktion - om statens möjlighet att rikta återkrav mot rekonstruktionsgäldenären."

Stipendiater Ackordscentralen Stockholm AB

Matilda Scherlin
"Process mot bolag på obestånd"

Andreas Hallbeck
Uppkomsten av panthavarens borgenärsskydd vid pantsättning av enkla fordringar – särskilt vid fakturabelåning enligt factoringavtal.

4-ac_knapp_kontakta-oss.png

Välkommen med din ansökan

Mer information om stipendier, ansökningsförfarande och kontaktpersoner hittar du här.